Ivar Vigdenes_square_3

Ivar Vigdenes

Ordfører Stjørdal kommune 

anne_marit_mevassvik_square_3

Anne Marit Mevassvik

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 

 

Velkommen

 

Klikk på navnet for å se foredragene fra 9. mars 2017

 

Trude_Sundset 

 

Bjørn Haugland 

 

Hakon Skofteland 

 

Jon Harald Kaspersen 

 

Kalmar Ildstad 

 

Nina Jensen 

 

Terje Søviknes 

 

Tore Killingland 

 

Formålet med Norskehavskonferansen er å knytte globale klimautfordringer, politiske føringer, teknologi og kunnskapsproduksjon tettere sammen med det enormt kvalifiserte kompetansemiljøet og verdiskaperne i Midt-Norge.  

 

Vi ønsker å bidra til økt innsikt i driverne for beslutninger som kommer, slik at vi sammen kan utvikle de rette forretningsmodellene, skape de riktige teknologiene og bygge konkurransefremmende kompetanse.  

  

Aktivitetene i dag er i stor grad basert på beslutninger som ble tatt i en tid som er forbi - i forretningsmodeller som ikke fungerer like godt i dag.  Verden er i endring – og forståelse for hva morgendagen trenger gir bedre beslutninger i dag. 

  

Norskehavskonferansen 2017 har som mål å bidra til innsikt – slik at det treffes bedre politiske og forretningsmessige beslutninger i Norge  

 

Derfor blir konferansen i år fokusert rundt de tre temaene Utfordringer- Muligheter – Dialog.  

  

Vi fremmer Dialog som en ny del av konferansekonseptet – der alle deltakerne kan delta aktivt.  

 

 

DELTAKERE NHK 2017


 

 Eirik Wærness