Terje Søviknes

Terje Søviknes

Olje- og energiminister FrP

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet 

nina jensen

Nina Jensen

WWF 

BjørnKjHaugland

Bjørn Haugland

DNV GL 

Kalmar Ildstad

Kalmar Ildstad

OLJEDIREKTORATET 

Trude Sundset

Trude Sundset

Gassnova 

Alexandra_Bech_Gjørv_farge

Alexandra Bech Gjørv

SINTEF 

Rikke_Tittel

Rikke Tittel

Wintershall 

 

PROGRAM 2017

 
Konferansier: Alexandra Bech Gjørv  

DET STORE BILDET 

0830
Ivar Vigdenes

Åpning - Velkommen
0845


Terje Søviknes - Olje- og energiminister FrP
Et hav av muligheter

0905Nina Jensen - WWF  
Må vi ha mindre olje fra Norge for å berge klimaet?  
 

0925


Jonas Gahr Støre - Partileder AP
Til arbeid i Norskehavet 

0945 Avrunding og direktedialog Støre/Søviknes
0950 PAUSE

1010


Bjørn Haugland - DNV GL
FNs bærekraftsmål – Norges muligheter 

1030


Tore Killingland - NOROG

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene?

1050

Paneldebatt 

1130 LUNSJ OG MINGLING
HVA SKJER'A? HVA SKAL TIL?

1230


Kalmar Ildstad - OD
Norskehavets potensiale som langsiktig leverandør av energi til markedet

1250Dea - Håkon Skofteland, Wintershall - Rikke Tittel,
VNG - Atle Sonesen, Statoil - Erling Meyer
Nytt fra Norskehavet fra gamle og nye selskaper

1330

Rundebord 

1405

PAUSE 

1425
Trude Sundset - Gassnova 
Full fart mot fullskala CO2 håndtering - fangst, lagring og transport
1445


NTNU - Egil Tjåland, SINTEF - Jon Harald Kaspersen 
Ny teknologi for renere produksjon og økt konkurransekraft

1510 PAUSE
1525 Rundebord fortsetter

1600


Alexandra Bech Gjørv - SINTEF

Closing Remarks 

1615 Vel hjem!

 

Med forbehold om endringer i programmet.